Những cây thủy sinh dễ trồng, dễ chăm sóc sẽ rất phù hợp với những anh em có niềm đam mê với bộ môn nuôi trồng cây thủy sinh dưới nước. Do vậy để tiếp cận nhanh những dòng cây thủy sinh dễ trồng dễ chăm thì tepcanh.com sẽ lên một loạt cây trồng thủy sinh có thể giúp bạn thỏa mãn nhé.

Những dòng cây thủy sinh không cần tới co2 vẫn có thể phát triển dễ dàng?: Như chúng ta đã biết thực vật thì cần co2, động vật thì cần oxy để có thể phát triển tốt. Tuy nhiên thì cũng có rất nhiều loài cây trồng dưới nước mà không cần tới việc sục khí co2 mới có thể phát triển điển hình như các loại rêu (rêu mini fiss trải nền, rêu mini taiwan dán lũa, rêu us fiss…), ráy (nana petite thái, nana tàu,…), dương xỉ (java, dương xỉ lá hẹp, dương xỉ trident…), các loại cỏ trải nền như cỏ thìa, cỏ bắp mỹ, cỏ đỏ, các dòng cây thủy sinh cắt cắm… Những dòng cây này bạn vẫn có thể chơi bên trong hồ thủy sinh mà không cần tới co2. Tuy nhiên chúng vẫn phải cần tới yếu tố dinh dưỡng và ánh sáng để có thể phát triển.

Các loại cây trải nền không cần co2: Rêu mini fiss, cỏ đỏm cỏ thìa, cỏ bắp mỹ, rau má hương.
Các loại cây điểm bố cục hồ thủy sinh không cần co2: các loại rêu dán lũa như mini taiwan, rêu weeping, rêu rica, rêu us fiss… các loại rêu này bạn có thể dán vào các tảng đá, thân cây lũa, hoặc tạo thành tán cây bonsai.
Các loại cây thủy sinh trồng hậu cảnh, trung cảnh không cần co2: Đa số các dòng cây thuộc chủng loại cây cắt cắm, bạn đều có thể trồng chúng dưới điều kiện không cần co2 (cây thủy sinh huyết tâm lan mini, tân đế tài hồng, vảy ốc đỏ, vảy ốc xanh, sunset, ráy, dương xỉ….).

Các loại cây thủy sinh dễ trồng, không cần đất nền hay phân nền: Đúng vậy, sẽ có những dòng cây thủy sinh trồng dưới nước mà bạn không cần tới đất nền đó chính là các loại ráy và dương xỉ, 2 loại cây thủy sinh này bạn sẽ thường xuyên thấy bên trong các hồ nuôi cá cảnh không hề có đất nền cũng như co2 mà vẫn có thể phát triển tốt.