Danh mục cá cảnh cung cấp các dòng cá thủy sinh, cá bơi theo đàn như cá Neon, Cá sóc đầu đỏ, cá bút chì, cá otto, cá bảy màu, cá beta và rất nhiều dòng cá cảnh đẹp khác.