Dung dịch chế phẩm là danh mục cung cấp các sản phẩm xử lý nước bao gồm phân nước thủy sinh, các dung dịch điều trị bệnh cho cá và tép của các hãng nổi tiếng.

70,000600,000
80,000
300,000
10,00080,000
85,000
140,0001,550,000
135,000