Danh mục Thức ăn cho tép cung cấp các loại thức ăn chuyên dụng cho tép lên màu và form đẹp, các loại thức ăn phổ biến như tảo, cám…

170,000
80,000
95,000
150,000

Phụ kiện tép cảnh

Thức ăn cho tép cảnh Growth Food

110,000
150,000
Hết hàng
290,000