Danh mục Tép Ong gồm các dòng tép taiwanbee, tép galaxy, tép tiger, tép ong đỏ, tép ong đen, tép ong prl, tép ong brl, DeepBlue Extreme, DeepBlue…