Tép Màu bao gồm các dòng tép cảnh dễ nuôi như tép đỏ src, tép đỏ fire red, tép xanh bluedream, tép vàng cam, tép vàng sọc, tép socola, tép đen, tép rili đen, rili đỏ…