Đồ chơi cho tép là danh mục cung cấp các loại đồ chơi trang trí cho hồ tép cảnh, các loại đồ chơi ống sứ, lũa xương rồng… giúp trang trí bể tép sinh động.