Khoáng cho tép là danh mục chứa các sản phẩm hỗ trợ nuôi tép, chữa bệnh cho tép, khoáng cho tép, các loại dinh dưỡng giúp tép cảnh khỏe mạnh.