Lọc vi sinh Qanvee QS-100A cho hồ tép cảnh và cá cảnh

120,000