Dung dịch chế phẩm là danh mục cung cấp các sản phẩm xử lý nước bao gồm phân nước thủy sinh, các dung dịch điều trị bệnh cho cá và tép của các hãng nổi tiếng.

270,000
270,000

Dung dịch chế phẩm

Khoáng cho tép cảnh Mineral GH

250,000