Vật liệu lọc danh mục cung cấp các vật liệu lọc xử lý nước như vi sinh, sứ lọc, matrix, Eheim Substrat Pro, Power House Hard Type, bông lọc…

270,000
450,000