Danh mục Bút đo PH cung cấp các dòng sản phẩm bút đo PH cho nước, kiểm tra độ cứng của nước một cách chính xác nhất.

Máy móc thiết bị

Bút đo PH ATC bảo hành 6 tháng

350,000
2,050,000
1,050,000