Các thiết bị hỗ trợ và làm đẹp cho hồ thủy sinh.

690,000
70,000

Phụ kiện thủy sinh

Nam châm chà kính JBL Algen Magnet

145,000

Máy móc thiết bị

Lọc váng sunsun JY03

120,000
50,000

Phụ kiện thủy sinh

Gía thể trồng cây Napad

20,000
450,000

Phụ kiện thủy sinh

Nhiệt kế điện tử Thermometer

60,000