Tép Cảnh cung cấp các mẫu Đèn thủy sinh bóng T5, và các mẫu đèn led thủy sinh, đèn cho hồ cá rồng, cá bảy màu và đèn cho tép cảnh lên màu đẹp.